Kinesitherapie

Zorg voor je lichaam via beweging.

Wat doen we?

Elke behandeling bij kinesitherapie heeft als doel om acute of chronische bewegingsproblemen te laten verdwijnen of zoveel mogelijk te herstellen. Dit gebeurt via revalidatie of bewegingsoefeningen. Hieronder vind je meer uitleg per specialisme.

– Psychomotorische ontwikkeling

o Wat?

° Psyche = geest en motoriek = bewegen

° Het samen gaan van denken en doen of handelen. Psychomotoriek richt zich op verschillende vaardigheden zoals fijne en grove motoriek, maar ook schrijven, ruimtelijke oriëntatie, lateralisatie, aandacht en concentratie, werkhouding, ruimtelijk-visuele vaardigheden enz. horen hieronder.

– Neuromotorische therapie en ontwikkelingstherapie

o Wat?

° Kinderen die niet of vertraagd tot rollen/zitten/kruipen/stappen/… komen. Kinderen die vertraging hebben in de motorische ontwikkeling. We gaan het kind stimuleren voor het bereiken van de ontwikkelingsmijlpalen.

o Wie?

° Kinderen met aangeboren aandoeningen

· Duchenne,

· Cerebral Palsy,

· Charcot Marie Tooth

· Limb-girdle syndrome

· …

° Ook voor kinderen met tonusproblemen, te hoge (hypertonie) of te lage (hypotonie).

° Kinderen met mentale achterstand

· Angelman syndroom

· Down syndroom

· …

– Beweging stimulatie bij baby’s en kinderen

o Wat?

° Begeleiding/stimulatie van het kind wanneer er ontwikkelingsproblemen voorkomen

o Wie?

° Het asymmetrische kind

· Voorkeurshouding

· Afgeplat hoofdje/plagiocephalie

· Scheef nekje/torticollis

· …

° Kinderen met bijzondere voortbewegingsvormen

· Sluipen

· Billenschuivers

° Prematuur geboren

° …

– Gangrevalidatie bij kinderen

o Wat?

° Stimuleren en/of (her-)aanleren van het stappen

o Wie?

° Kinderen na breuk of operatie aan voet of been

° Kinderen met motorische achterstand

° Tiplopers

° …

– Ademhalingskinesitherapie bij baby’s, kinderen en jongeren

o Wat?

° Of respiratoire kinesitherapie heeft tot doel de longen van de patiënt zo snel mogelijk vrij te krijgen van mucus (slijm) en een rustige ademhaling mogelijk te maken. Een normaal ademhalingspatroon na te streven en de patiënt te lezen zijn ademhaling onder controle te houden.

o Wie?

° Luchtweg- ademhalingsmoeilijkheden

° Mucoviscidose

° Astma

° Prematuriteit

° …

– Perinatale kinesitherapie

o Wat?

° Kinesitherapie voor en na de zwangerschap. Oefeningen voor versterken van de bekkenbodem

– Chronische pijn bij kinderen/jongeren

o Wat?

° Door middel van educatie gaan we zowel het kind als de ouders (hele gezin wordt vaak betrokken) advies geven, hoe je moet omgaan en leven met pijn.

o Wie?

° Kinderen met chronische pijn die een aanhoudende pijn ondervinden die het welzijn, functioneringsvermogen en het kwaliteit van hun leven aantast. Een voortdurende of terugkerende pijn die langer aanhoudt dan de normale genezingsperiode voor een ziekte of verwonding, of die langer dan drie tot zes maanden duurt.

– Stress en spanningsproblemen

o Wat?

° Door kinesitherapie gaan we de psychische en lichamelijke klachten aanpakken met een holistische wijze op de patiënt afgesteld. Relaxatieoefeningen, oefeningen voor het verhogen van het zelfbeeld, leren zo snel mogelijk de klachten te kunnen beheersen, het ombuigen van angstige gedachten, alsook meerdere vormen van zelfzorg komen aan bod.

o Wie?

° Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met verhoogde spanning

° Hyperventilanten

° …

Wij zijn er voor u!

Email

praktijk.aquathy@gmail.com

Telefoon

0499 60 06 57

Openingsuren

Ma - Vr: vanaf 9u00
zondag: Gesloten

Adres

Trekschurenstraatb 310, 3500 Hasselt