Kinesitherapie

Aquatherapie

Werking

Werking

Stappen

Psychomotorische aanmelding

1. Aanmelding kan telefonisch of via mail gebeuren (Voorschrift is nodig voor opstart kinesitherapie. Dit voorgeschreven door behandelend/verwijzend geneesheer)

2. Dan volgt er een intake gesprek

3. Aan de hand van de problematiek wordt eerst een testing afgenomen voor het opstarten van het behandelplan van de kinesitherapie

4. (Ouder)gesprek wordt gedaan voor het bespreken van de opstart van de therapie met een bijhorend verslag

5. Tussentijds evalueren van de behandeldoelen en zo nodig bijstellen

Ander aanmeldingen

1. Aanmelding kan telefonisch of via mail gebeuren (Voorschrift is nodig voor opstart kinesitherapie. Dit voorgeschreven door behandelend/verwijzend geneesheer)

2. Dan volgt er een intake gesprek

3. Tussentijdse evaluatie van de behandeldoelen en zo nodig bijstellen.

Bel of mail ons

0499 60 06 57 praktijk.aquathy@gmail.com

Wij zijn er voor u!

Email

praktijk.aquathy@gmail.com

Telefoon

0499 60 06 57

Openingsuren

Ma - Vr: vanaf 9u00
zondag: Gesloten

Adres

Trekschurenstraatb 310, 3500 Hasselt